Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
 
Uppsatspriset

Statsvetenskapliga föreningen delar varje år under höstterminen ut ett uppsatspris. Vinnaren erhåller en prissumma på 5 000 kr. Beslut fattas av priskommittén.

Om uppsatspriset
Ordföranden för varje lärarlag vid institutionen har möjlighet att nominera uppsatser till uppsatspriset. De nominerade uppsatserna bör vara framstående exempel på statsvetenskaplig forskning. De bör uppfylla de vanliga kraven på en god uppsats på ett exceptionellt sätt, motsvarigheten till A i ECTS-betyg. Framförallt betonar priset innovativa grepp i design, språklig elegans och utomvetenskaplig relevans.
Pristagare

2016 - Ludvig Stendahl
Fighting Corruption. A Cross-National Study on the Effect of Reserved Legislative Seats for Ethnic Groups on Corruption.
Läs mer