Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
 
Välkommen till Statsvetenskapliga föreningen


Sedan 1919 har Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala givit stadens statsvetare och övriga intresserade möjlighet att odla sitt intresse för politik under gemensamma former.

Statsvetenskapliga föreningen är en politiskt obunden organisation som verkar för att främja intresset för och studiet av statsvetenskap i vidaste mening. Föreningen arrangerar informella möten mellan forskare, politiker, samhällsdebattörer och studenter i form av pubkvällar och lunchmöten. Övriga mer informella aktiviteter som bör omnämnas är postseminarierna, som hålls i anslutning till institutionens högre seminarium, samt den mycket uppskattade årliga vårpicknick som hålls i Nyttans trädgård. Därutöver delar vi ut visst ekonomiskt bidrag för exempelvis tryckning av doktorsavhandlingar.

Statsvetenskapliga föreningen bedriver också förlagsverksamhet. Detta innebär att vi redigerar och publicerar huvuddelen av de avhandlingar som produceras vid vår institution. En fullständig förteckning över samtliga publikationer som föreningen givit ut i skriftserien från 1933 till idag återfinns på denna hemsida.

Aktuellt

Valvaka 9 september!

Statsvetenskapliga föreningen och UPS håller gemensam valvaka 9 september från 19.15 i lunchrummet på våning 7.
Endast för medlemmar!
- teckna medlemskap nu, snabbt och enkelt; se nedan.
Mer information kommer inom kort.


Dags att bli medlem i Statsvetenskapliga Föreningen i Uppsala! Nu även via Swish!

Läs mer om medlemskapet...